Cinema Package

อีกบริการหนึ่งของ NP Photography คือ ถ่ายทอดบรรยากาศงานแต่งงาน ในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว พร้อมด้วยทีมงานตัดต่อมืออาชีพ และได้จัดทำ Package แบ่งตามช่วงเวลาการจัดงานดังนี้

Cinema A :  1 ช่วงเวลา [ งานแต่งเช้า หรือ เลี้ยงฉลองเย็น ]

Cinema B :  2 ช่วงเวลา [ งานแต่งเช้า และ เลี้ยงฉลองเที่ยง ไม่เกิน 14:30 น.]

Cinema C :  2 ช่วงเวลา [ งานแต่งเช้า และ เลี้ยงฉลองเย็น ]

 • Cinematographer 1 ท่าน
 • บันทึกบรรยากาศด้วยกล้องระดับ Full HD ตลอดงาน 
 • มีชุดไฟส่องสว่างติดตั้งบริเวณงาน สำหรับการถ่ายภาพ

สิ่งที่จะได้รับ

 • ไฟล์ Highlight ความยาว 4-7 นาที (สามารถเลือกเพลงได้)
 • ไฟล์บรรยากาศภายในงานทั้งหมดที่ตัดต่อเรียบร้อย ความยาวประมาณ 40-120 นาที
 • บันทึกไฟล์ในรูปแบบ DVD Box Set ที่ออกแบบสวยงาม 1 ชุด

การส่งงาน

 • จัดส่ง DVD Box Set ภายใน 30 วัน นับจากวันถ่าย 
 • ทางไปรษณีย์ EMS พร้อมระบบ SMS Tracking

Pacakge บริการเสริม

 • ตัดต่อ Highlight บรรยากาศงานช่วงเช้า นำมาเปิดในช่วงก่อนเปิดตัวบ่าวสาว
 • ถ่ายบรรยากาศมุมสูงด้วยโดรน
 • หากชื่นชอบฟิลลิ่ง Candid อารมณ์เผลอ ๆ และเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มช่างวีดีโอ Candid ได้ครับ

รายละเอียดอื่น ๆ

 • ฟรี ถ่ายภาพมุมสูง เมื่อเลือก Package ช่างวีดีโอ 2 ท่าน
 • ฟรี พิเศษสำหรับ Package Cinama C สามารถนำบรรยากาศในช่วงเช้า มาเปิดในช่วงเย็น เพื่อให้แขกที่มาก่อนได้นั่งชมระหว่างรอเริ่มงาน
 • สำหรับงานที่มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากกว่า 600 ท่าน เพื่อความครบถ้วนในการเก็บรายละเอียดงาน ทางทีมงานแนะนำให้เพิ่มช่างวีดีโอเป็น 2 ท่าน (ในข้อนี้ไม่บังคับ เป็นข้อแนะนำเพิ่มเติม)