Pao + Jay | Cinema

at Buri Sriphu Boutique & Wine Village

Greenery

อีกหนึ่งความประทับใจ งานเลี้ยงฉลองงานแต่งงาน ของคุณเภาและคุณเจ ได้เนรมิตสถานที่ Wine Village บรรยากาศสบาย ๆ เสมือนอยู่ปราสาทที่ล้อมรอบด้วยหุบเขา ตกแต่งด้วย Decoration ต่าง ๆ ในธีมสี Greenery จัดวางได้อย่างลงตัวมาก ๆ ครับ

 

BACK TO GALLERY

Social Share :